پنس دندانپزشکی مدسی
filter مرتب سازی :
 • پنس آتروماتیک دباکی زاویه دار و دندانه دار دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس آتروماتیک دباکی زاویه دار و دندانه دار دندانپزشکی مدسی مدل 1007/A

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,080,000 تومان
 • پنس آتروماتیک دباکی مستقیم و دندانه دار دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس آتروماتیک دباکی مستقیم و دندانه دار دندانپزشکی مدسی مدل 1007/R

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,140,000 تومان
 • پنس ادسون میکرو دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس ادسون میکرو دندانپزشکی مدسی مدل 1017

  برند : Medesy - ایتالیا
  700,000 تومان
 • پنس ادسون میکرو دندانه دار دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس ادسون میکرو دندانه دار دندانپزشکی مدسی مدل 1016/OY

  برند : Medesy - ایتالیا
  830,000 تومان
 • پنس تیلور دندانه دار دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس تیلور دندانه دار دندانپزشکی مدسی مدل 1027/120

  برند : Medesy - ایتالیا
  440,000 تومان
 • پنس تیلور دندانه دار دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس تیلور دندانه دار دندانپزشکی مدسی مدل 1027/150

  برند : Medesy - ایتالیا
  490,000 تومان
 • پنس تیلور نوک دار دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس تیلور نوک دار دندانپزشکی مدسی مدل 1028/120-OY

  برند : Medesy - ایتالیا
  420,000 تومان
 • پنس تیلور نوک دار دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس تیلور نوک دار دندانپزشکی مدسی مدل 1028/150-OY

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پنس دو خم بدون عاج دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس دو خم بدون عاج دندانپزشکی مدسی مدل 1124

  برند : Medesy - ایتالیا
  380,000 تومان
 • پنس دو خم عاج دار دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس دو خم عاج دار دندانپزشکی مدسی مدل 1024

  برند : Medesy - ایتالیا
  310,000 تومان
 • پنس کاربن گیر (کاغذ آرتیکولاسیون) دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس کاربن گیر (کاغذ آرتیکولاسیون) دندانپزشکی مدسی مدل 4583

  برند : Medesy - ایتالیا
  700,000 تومان
 • پنس کالج دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پنس کالج دندانپزشکی مدسی مدل 1120

  برند : Medesy - ایتالیا
  4,000,000 تومان