filter مرتب سازی :
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو ایزو 20 دندانپزشکی مدسی مدل 543/1.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو ایزو 30 دندانپزشکی مدسی مدل 543/2.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو ایزو 40 دندانپزشکی مدسی مدل 543/3.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو ایزو 50 دندانپزشکی مدسی مدل 543/4.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو ایزو 60 دندانپزشکی مدسی مدل 543/5.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو خلفی دندانپزشکی مدسی مدل (N. 3) 539/7 سر 0.35 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  350,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو خلفی دندانپزشکی مدسی مدل (N.0) 539/5 سر 0.35 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو خلفی دندانپزشکی مدسی مدل (N.00) 539/6 سر 0.55 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  350,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو قدامی دندانپزشکی مدسی مدل (D11) 539/3 سر 0.4 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو قدامی دندانپزشکی مدسی مدل (MA-57) 539/4 سر 0.2 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  350,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو قدامی دندانپزشکی مدسی مدل (N.1S+C102:C131) 539/1 سر 0.25 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر اندو قدامی دندانپزشکی مدسی مدل (N.2S) 539/2 سر 0.25 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر دندانپزشکی دنکو طول 25 میلی متر بسته 6 عددی

  برند : Denco - چین
  105,000 تومان
 • افزودن به سبد خرید

  اسپریدر نیکل تیتانیومی دندانپزشکی دنکو طول 31 میلی متر بسته 6 عددی

  برند : Denco - چین
  155,000 تومان