خرید پلاگر دندانپزشکی
filter مرتب سازی :
 • پلاگر اندو دو سر دندانپزشکی مدسی مدل (1/3) 3-544/1 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو دو سر دندانپزشکی مدسی مدل (1/3) 3-544/1 دو سر 0.4 و 0.45 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  430,000 تومان
 • پلاگر اندو دو سر دندانپزشکی مدسی مدل (5/7) 7-544/5 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو دو سر دندانپزشکی مدسی مدل (5/7) 7-544/5 دو سر 0.5 و 0.75 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  430,000 تومان
 • پلاگر اندو دو سر دندانپزشکی مدسی مدل (9/11) 11-544/9 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو دو سر دندانپزشکی مدسی مدل (9/11) 11-544/9 دو سر 1.0 و 1.15 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  430,000 تومان
 • پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.1) 540/1 سر 0.4 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.2) 540/2 را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.2) 540/2 سر 0.5 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.3) 540/3 را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.3) 540/3 سر 0.7 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.4) 540/4 را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر اندو یکسر دندانپزشکی مدسی مدل (LUKS N.4) 540/4 سر 1 میلی متر

  برند : Medesy - ایتالیا
  340,000 تومان
 • پلاگر ایزو 100 دندانپزشکی مدسی مدل 542/6.C6 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 100 دندانپزشکی مدسی مدل 542/6.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر ایزو 120 دندانپزشکی مدسی مدل 542/7.C6 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 120 دندانپزشکی مدسی مدل 542/7.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر ایزو 30 دندانپزشکی مدسی مدل 542/1.C6 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 30 دندانپزشکی مدسی مدل 542/1.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر ایزو 40 دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 40 دندانپزشکی مدسی مدل 542/2.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر ایزو 50 دندانپزشکی مدسی مدل 542/3.C6 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 50 دندانپزشکی مدسی مدل 542/3.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر ایزو 60 دندانپزشکی مدسی مدل 542/4.C6 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 60 دندانپزشکی مدسی مدل 542/4.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر ایزو 80 دندانپزشکی مدسی مدل 542/5.C6 را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر ایزو 80 دندانپزشکی مدسی مدل 542/5.C6

  برند : Medesy - ایتالیا
  510,000 تومان
 • پلاگر گلیک بلید ـ یکسر پلاگر یکسر اسپاتول ـ دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  پلاگر گلیک بلید ـ یکسر پلاگر یکسر اسپاتول ـ دندانپزشکی مدسی مدل 545/1

  برند : Medesy - ایتالیا
  480,000 تومان