خرید فورسپس دندانپزشکی
filter مرتب سازی :
 • فورسپس پرمولر فک بالا دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس پرمولر فک بالا دندانپزشکی مدسی مدل 2500/7

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس پرمولر و کانین فک پایین دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس پرمولر و کانین فک پایین دندانپزشکی مدسی مدل 2500/13

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس ریشه کش انسیزور فک بالا دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس ریشه کش انسیزور فک بالا دندانپزشکی مدسی مدل 2500/29

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس ریشه کش پرمولر و انسیزور فک پایین دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس ریشه کش پرمولر و انسیزور فک پایین دندانپزشکی مدسی مدل 2500/33

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس ریشه کش فک بالا (نوک کوتاه و باریک) دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس ریشه کش فک بالا (نوک کوتاه و باریک) دندانپزشکی مدسی مدل 2500/51

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس ریشه کش فک بالا (نوک کوتاه و پهن) دندانپزشکی مدسی را با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس ریشه کش فک بالا (نوک کوتاه و پهن) دندانپزشکی مدسی مدل 2500/52

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس ریشه کش فک پایین دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس ریشه کش فک پایین دندانپزشکی مدسی مدل 2500/74

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس عقل فک بالا (نوک پهن) دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس عقل فک بالا (نوک پهن) دندانپزشکی مدسی مدل 2500/67A

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس عقل فک بالا دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس عقل فک بالا دندانپزشکی مدسی مدل 2500/67

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس عقل فک پایین دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس عقل فک پایین دندانپزشکی مدسی مدل 2500/79

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس قدامی فک بالا دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس قدامی فک بالا دندانپزشکی مدسی مدل 2500/2

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس کاهورن فک پایین (نوک باریک) دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس کاهورن فک پایین (نوک باریک) دندانپزشکی مدسی مدل 2500/86

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس کاهورن فک پایین دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس کاهورن فک پایین دندانپزشکی مدسی مدل 2500/86C

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس مولر فک بالا چپ دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس مولر فک بالا چپ دندانپزشکی مدسی مدل 2500/18

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس مولر فک بالا راست دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس مولر فک بالا راست دندانپزشکی مدسی مدل 2500/17

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان
 • فورسپس مولر فک پایین دندانپزشکی مدسی را می توانید با بهترین قیمت از فروشگاه اینترنتی توکا طب خریداری و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.افزودن به سبد خرید

  فورسپس مولر فک پایین دندانپزشکی مدسی مدل 2500/73

  برند : Medesy - ایتالیا
  1,980,000 تومان